DATA 2016/10/26
IRRATIA Esan Erran Irratia (Nafarroa)
IRAUPENA 14:18
EDUKIA Euskaraz.